Gegevensbescherming

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom hebben wij passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u desondanks de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons op: info@voetencentrumapeldoorn.nl

Toestemming

Op het moment dat u bij ons een afspraak maakt, leggen wij uw gegevens vast die noodzakelijk zijn voor het verhelpen van uw klachten en de administratieve afhandeling daarvan. Tijdens de intake vragen wij u mondeling toestemming om gegevens te delen met derden, waaronder uw huisarts, eventueel andere zorgverleners en het facturatiebedrijf Infomedics. Wij vinden het belangrijk om medische gegevens te delen met betrokken zorgverleners, zodat zij gebruik kunnen maken van alle relevante informatie op het moment dat u bij hen komt. Het facturatiebedrijf en verzekeraars ontvangen uitsluitend de gegevens van ons die noodzakelijk zijn om te kunnen factureren. Uw toestemming leggen wij vast in ons digitale patiëntendossier.

Veilige opslag en verwerking

De gegevens die u ons geeft leggen wij vast in ons digitale patiëntendossier. Uiteraard is dit dossier beveiligd tegen misbruik. Wij hebben onder meer verwerkingsovereenkomsten gesloten met de leverancier van het digitale patiëntendossier en het facturatiebedrijf. Hierin hebben wij onder meer afgesproken dat zij patiëntgegevens uitsluitend gebruiken voor de functies die wij van ze verlangen.

Inzien en opvragen

U kunt altijd uw eigen gegevens inzien en opvragen. Stuur hiervoor een mail naar info@voetencentrumapeldoorn.nl.