Nieuwe Coronamaatregelen

Wij vragen u om in onze praktijk de volgende adviezen op te volgen:

· Draag een mondkapje bij het betreden van de praktijk
· Kom niet eerder dan op de afgesproken tijd
· Kom alleen (waar mogelijk)
· Was uw handen (minimaal 20 seconden met water en zeep) of desinfecteer uw handen met alcohol
· Na het wassen verzoeken wij u om uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoon niet meer aan te raken
· In de wachtruimte en bij het maken van afspraken houden wij met elkaar de 1,5 meter afstand die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Ter voorkoming van het verspreiden van het COVID-19 verzoeken wij u om uw afspraak te annuleren indien u op één van onderstaande vragen antwoordt met ‘ja’.

· Heeft u nu corona?
· Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
· Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
· Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen,
hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
· Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
· Bent u in thuisisolatie?