Kwaliteit

Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van de zorg die wij verlenen.logo_praktijkkeurmerk2016

Alle podotherapeuten in onze praktijk zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten en zijn opgenomen in het kwaliteitsregister Paramedici. Elke vijf jaar wordt opnieuw gekeken of de podotherapeut beschikt over actuele kennis en ervaring. Daarnaast zijn wij in het bezit van het praktijkkeurmerk. Deze is opnieuw behaald in januari 2018. Dit keurmerk staat borg voor een adequaat kwaliteitsbeleid en wordt verleend door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten na het behalen van de audit. Het keurmerk wordt elke 5 jaar geauditeerd. 

De podotherapeut heeft als enige in de voetengezondheidszorg een beschermde titel (artikel 34 wet BIG). Dit op basis van een erkend HBO-diploma na het voltooien van de vierjarige bachelor opleiding (6.720 uur).

Verschil podotherapeut en podoloog

De opleiding tot podoloog is een stuk lichter, 389 uur. De titel podoloog, (register)podoloog, podo-posturaaltherapeut of podokinesioloog is niet wettelijk erkend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het wordt een vrij beroep genoemd wat betekent dat iedereen deze titel mag dragen. Er is dus een groot kwaliteitsverschil tussen een podotherapeut en een podoloog.

Klachtenprocedure 

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling of over de podotherapeut zelf. In deze folder kunt u hierover meer lezen. 

Aanvullende informatie podotherapeutische zolen 

Deze informatie is aanvullend op de instructies die u van ons meekrijgt wanneer er podotherapeutische zolen aan u zijn afgeleverd. In deze folder kunt u hierover meer lezen.