Podotherapie

Podotherapeuten behandelen klachten die voortkomen uit afwijkend functioneren van de voeten en/of het looppatroon waardoor voetklachten en pijn aan de enkels, knieën, heupen of rug kunnen ontstaan. Ook behandelen zij huid- en nagelaandoeningen en geven podotherapeuten preventieve adviezen.

Podotherapeuten zijn erkende paramedici en voldoen aan een groot aantal kwaliteitseisen. Ze worden relmatig op hun functioneren en kennis getoetst. Tevens staan bijna alle podotherapeuten ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn vrijwel alle podotherapeuten lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP).