Hoe werkt de diabetische voetzorg in de praktijk?

Wereldwijd lijden meer dan 250 miljoen mensen aan diabetes.
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat één op de vier diabetespatiënten vroeg of laat te maken krijgt met een voetprobleem. Daarom is het van belang om regelmatig uw voeten te laten controleren. Indien u nog nooit eerder bij ons bent geweest, kun u uw aanmelden voor een uitgebreid biomechanisch voetonderzoek. Indien u wel bij ons bekend bent, wordt u elk jaar uitgenodigd voor een jaarcontrole.

Op basis van het onderzoek wordt er een zorgprofiel vastgesteld. Bij zorgprofiel 2, 3 en 4 (verhoogd risico op wonden) ontvangt u een individueel behandelplan. In dit behandelplan staat welke voetzorg medisch noodzakelijk is in het komende jaar. Deze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Bij zorgprofiel 1 vinden wij het risico op wonden als gevolg van diabetes laag en ontvangt u geen behandelplan. Eventuele behandelingen door een pedicure zijn dan voor eigen rekening.

De medisch noodzakelijke voetzorg kan uitgevoerd worden door een medisch pedicure die u zelf uitkiest. Wij beschikken over een lijst met pedicures met wie wij een samenwerkingsovereenkomst hebben. Deze lijst is te vinden onder ‘medisch pedicure’.

U maakt een afspraak met de medisch pedicure die u hebt uitgekozen. De pedicure ontvangt ook het behandelplan, net als uw huisarts. Na elke behandeling declareert de pedicure de medisch noodzakelijke voetbehandeling. Uiteraard kan uw pedicure dan ook aanvullende, niet medisch noodzakelijke behandelingen uitvoeren, zoals een massage of het insmeren van de voeten, welke voor eigen rekening zijn.